دوشنبه 29 دي 1399   07:33:29
* کد ملی لطفاً کدملی را به صورت عدد ده رقمی و معتبر وارد نمایید. * تاریخ تولد

تمامی حقوق بـرای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشـد
نشانی : تهران - شهرک قدس - میدان صنعت ، خیابان خوردین ، خیابان هرمزان ،  نبش پیروزان جنوبی - ساختمان وزارت علوم - طبقه سوم - دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات.کد پستی64891-14666