دوشنبه 29 دي 1399   08:08:31


جهت ورود/خروج به کارتابل کارشناس ، مدیرکل ، معاون ، رئیس گروه  از لینک زیر استفاده نمایید . 
تمامی حقوق بـرای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشـد
نشانی : تهران - شهرک قدس - میدان صنعت ، خیابان خوردین ، خیابان هرمزان ،  نبش پیروزان جنوبی - ساختمان وزارت علوم - طبقه سوم - دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات.کد پستی64891-14666